Zwemmerslaan

Op de Zwemmerslaan 2-4 (Schalkwijk) is in het verleden een school gesloopt. In het bestemmingsplan is al rekening gehouden met duurzame stedelijke woningbouwontwikkeling op deze locatie. Het braakliggende terrein is eigendom van de gemeente en zal openbaar verkocht worden.

Op dit moment geeft de gemeente prioriteit aan de ontwikkelzones. Omdat Zwemmerslaan daar geen onderdeel van uit maakt, wordt het project uitgesteld.

 

Actueel

Inspraak en meedoen

Planning

Projectpartners

Contact