Zwemmerslaan 2-4

Luchtfoto kavel Zwemmerslaan.

In september 2017 worden hier tijdelijke Tiny TIM huisjes geplaatst. Op langere termijn (2020-2021) start op deze locatie een bouwproject van 100 nieuwbouwwoningen en 25 zelfbouwwoningen.

Zelfbouwpartners

 • Ground8
  Ground8 creëert broedplaatsen waar bedrijven, ondernemers en actieve bewoners in de buurt kunnen experimenteren en met elkaar kunnen zoeken naar duurzame en innovatieve oplossingen voor complexe problemen. Ground8 ondersteunt zelfbouw in Haarlem met events en het beheren van een community: de zelfbouwzerm. Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de zelfbouwzwerm? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief van Ground8.
 • Duurzaam Bouwloket 
  Het Duurzaam Bouwloket is het loket voor al uw vragen op het gebied van duurzaam bouwen, energie besparen en energie opwekken. Kijk voor advies over duurzaam (ver)bouwen op duurzaambouwloket.nl/nieuwbouw.

Documenten over zelfbouw

 • Draaiboek zelfbouw Haarlem (pdf)
  In het draaiboek staat hoe u bij de gemeente een kavel kunt vinden en welke informatie de gemeente daarover beschikbaar stelt. Ook vindt u hier meer informatie over de verkoopprocedure, de voorbereiding van de bouw, het bouwen zelf en de hulp die u kunt inschakelen.
 • Duurzame zelfbouw Haarlem (pdf)
  De gemeente vindt duurzaam bouwen belangrijk. In dit document vindt u informatie over de wettelijke eisen, nog duurzamer bouwen en hulp die u kunt inschakelen om uw woning duurzaam te bouwen.
 • Ontwikkelstrategie Zelfbouw (pdf)
  Hierin leest u waarom de gemeente het belangrijk vindt dat Haarlemmers hun woning zelf kunnen bouwen en welke strategie de gemeente inzet om zelfbouw te bevorderen.

Tiny TIM

Haarlem werkt mee aan een pilot voor het tijdelijk plaatsen van kleine, zelfvoorzienende woningen op braakliggende bouwlocaties. Dit particulier initiatief heet Tiny TIM. Als de pilot slaagt, neemt de gemeente een beslissing over het vaker tijdelijk gebruiken van braakliggende terreinen (‘antibraakwonen’). Nu wordt tijdelijke bebouwing met 10 huisjes op het braakliggende terrein aan de Zwemmerslaan voorbereid. Naar verwachting staan daar 10 tijdelijke huisjes vanaf juni 2019. Als de permanente bouw aan de Zwemmerslaan start, reizen de Tiny TIM’s verder naar een volgende locatie in Haarlem.

U leest meer over Tiny TIM huisjes op www.tinytimhouse.nl.