Zwemmerslaan 2-4

Op de Zwemmerslaan komen tijdelijk 10 Tiny TIM huisjes. Op langere termijn start een bouwproject met circa 100 nieuwbouwwoningen en 35 zelfbouwwoningen. De randvoorwaarden zijn nog niet bekend. De voorbereidingen voor het project worden in 2020 verder opgepakt.

Zelfbouwpartners

 • RBIJ Haarlem
  RBIJ Haarlem is een groep Haarlemse ondernemers. Samen pakken ze complexe uitdagingen op en komen ze tot duurzame oplossingen. RBIJ versnelt de zelfbouw in Haarlem met events en het opzetten van een community: de zelfbouwzwerm Haarlem. RBIJ Haarlem wordt Ground8! Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de zelfbouwzwerm? Mail dan naar Yvonne@ground8.nl.
 • Duurzaam Bouwloket 
  Het Duurzaam Bouwloket is het loket voor al uw vragen op het gebied van duurzaam bouwen, energie besparen en energie opwekken. Kijk voor advies over duurzaam (ver)bouwen op duurzaambouwloket.nl.

Documenten over zelfbouw

 • Draaiboek zelfbouw Haarlem (pdf)
  In het draaiboek staat hoe u bij de gemeente een kavel kunt vinden en welke informatie de gemeente daarover beschikbaar stelt. Ook vindt u hier meer informatie over de verkoopprocedure, de voorbereiding van de bouw, het bouwen zelf en de hulp die u kunt inschakelen.
 • Duurzame zelfbouw Haarlem (pdf)
  De gemeente vindt duurzaam bouwen belangrijk. In dit document vindt u informatie over de wettelijke eisen, nog duurzamer bouwen en hulp die u kunt inschakelen om uw woning duurzaam te bouwen.
 • Ontwikkelstrategie Zelfbouw (pdf)
  Hierin leest u waarom de gemeente het belangrijk vindt dat Haarlemmers hun woning zelf kunnen bouwen en welke strategie de gemeente inzet om zelfbouw te bevorderen.

Tiny TIM

Haarlem werkt mee aan een pilot voor het tijdelijk plaatsen van kleine, zelfvoorzienende woningen op braakliggende bouwlocaties. Dit particulier initiatief heet Tiny TIM. Als de pilot slaagt, neemt de gemeente een beslissing over het vaker tijdelijk gebruiken van braakliggende terreinen (‘antibraakwonen’). Nu wordt tijdelijke bebouwing met 10 huisjes op het braakliggende terrein aan de Zwemmerslaan voorbereid. Naar verwachting staan daar 10 tijdelijke huisjes vanaf juni 2019. Als de permanente bouw aan de Zwemmerslaan start, reizen de Tiny TIM’s verder naar een volgende locatie in Haarlem.

U leest meer over Tiny TIM huisjes op www.tinytimhouse.nl.