Zuiderpolder krijgt een Tiny Forest

Aan de Vrijheidsweg naast de OBS De Zuiderpolder plant gemeente Haarlem een Tiny Forest. Een Tiny Forest is een klein compact stadsbosje. Het bestaat uit inheemse bomen en struiken en biedt een aangename plek voor insecten, vogels en andere dieren. Met het aanleggen van een Tiny Forest brengt de gemeente de natuur terug in stad en wijk, dicht bij de bewoners.

Actueel

Het overgrote deel van het Tiny Forest wordt in oktober 2020 aangelegd. Dit omdat het niet meer binnen het plantseizoen van 2019 / 2020 gaat lukken. Door het warmere klimaat is het plantseizoen eerder afgelopen. Het hele Tiny Forest eerder planten zou teveel risico opleveren (dat de bomen niet aanslaan).

Planning

Het ontwerpatelier staat gepland voor donderdag 16 januari en de uitvoering staat gepland omstreeks de boomplantdag 18 maart, alles in samenwerking met de kinderen van de basisschool. De uitvoering is onder voorbehoud, want deze is sterk afhankelijk van het (winter)weer.

Documenten

Contact

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is de heer E. Lusthuis. U kunt contact met hem opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.