Haarlem Buiten

Het terrein is een voormalig bedrijventerrein met oude bedrijfspanden. De bedrijfsuitoefening is al ruim 10 jaar geleden gestopt. De vervallen en verloederde bedrijfspanden zijn geen visitekaartje voor de gemeente Haarlem op deze plek. Daarvoor is een andere invulling van het terrein noodzakelijk. Het terrein is verontreinigd en door een financieel haalbaar plan kan de bodem gesaneerd worden en geschikt gemaakt worden voor woningbouw. Het zijn maximaal 38 luxe koopwoningen met behoud van openheid van het gebied en een herstelde relatie met het omliggende veenweidelandschap.

Actueel

Planning

Projectpartner

Contact