Zuid-Schalkwijkerweg, groot onderhoud

De Zuid-Schalkwijkerweg is aan groot onderhoud toe. Dit betekent dat de asfalt-laag en fundering worden vernieuwd. Tegelijkertijd wordt er ook goed gekeken naar een verkeersveilige inrichting. In de week van 18 juni 2018 zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd ter voorbereiding van de werkzaamheden. Antea Group voert deze opdrachten uit in opdracht van gemeente Haarlem.

Planning

Voordat de aannemer aan de slag kan worden de onderzoeken bestudeerd. Deze onderzoeken geven meer informatie over de opbouw van de ondergrond en van de bestaande verharding. De Zuid-Schalkwijkerweg ligt op een zogenaamde regionale kering van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Tijdens het onderzoek blijft de weg begaanbaar. Voor verkeer zijn er geen gevolgen voor de bereikbaarheid van de woningen en bedrijven.

Projectpartners

Gemeente Haarlem werkt voor dit project nauw samen met Hoogheemraadschap Rijnland.

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Haarlem via het algemene nummer 14 023 of via schalkwijk@haarlem.nl. Ook kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van Antea, Joris Jennen, via telefoonnummer: 06 -  51 40 98 84.