Zuid-Schalkwijkerweg, groot onderhoud

De Zuid-Schalkwijkerweg is toe aan groot onderhoud. De asfalt-laag en fundering worden vernieuwd. Daarnaast moet de dijk waar de weg op ligt versterkt worden. De dijk is nu erg steil en wordt aan de kant van de polder minder steil gemaakt. Hierdoor krijgt de dijk een bredere en stevigere basis. Het wegprofiel zoals dat er nu ligt verandert niet.

Actueel

De sloot wordt verlegd verder de polder in of vervangen voor een greppel met een drain eronder. De dijk moet worden verhoogd zodat deze weer voldoet als regionale kering voor de komende tientallen jaren. Hiervoor worden de opritten naar aangrenzende percelen aangepast, het gaat hier om maatwerk.

Project

De dijk wordt opgehoogd zodat deze weer voldoet aan de eisen van het Hoogheemraadschap van Rijnland (HH-Rijnland). De ophoging varieert van 10 tot 30 centimeter. Voor het versterken van de dijk wordt het talud aan de kant van de polder minder steil gemaakt. Hierdoor krijgt de dijk een bredere en stevigere basis. Hiervoor wordt de huidige sloot verlegd. Bij de woningen aan de oostzijde van de Zuid-Schalkwijkerweg wordt maatwerk toegepast bijvoorbeeld door de huidige sloot te vervangen door een greppel met een drain eronder. Hiervoor gaan de gemeente en het Hoogheemraadschap met de betrokkenen in gesprek.

Het groot onderhoud aan de weg houdt in dat het asfalt en de fundering daaronder geheel vernieuwd worden. Het wegprofiel zoals dat er nu ligt verandert niet. Tegelijkertijd worden kabels en leidingen verlegd zodat deze allemaal in één strook naast de weg komen te liggen.

We doen er zoveel mogelijk aan om de bomen te behouden. Als er toch een boom gekapt moet worden, wordt deze vervangen door een nieuwe boom. 

Planning

In april en mei 2020 zijn de plannen met de bewoners en betrokkenen besproken. De gemeente, HH-Rijnland en Antea Group zijn bezig met het opstellen van het voorlopig ontwerp voor de werkzaamheden aan de dijk. Naar verwachting wordt dit voorlopig ontwerp na de zomer bestuurlijk vastgesteld door het bestuur van HH-Rijnland. De uitvoering start eind 2020 en duurt tot eind 2021.

Ontwerp

Tekeningen Concept Ontwerp Zuid Schalkwijkerweg

Het concept ontwerp geeft de nieuwe situatie weer. De ontwerptekeningen tonen de Zuid-Schalkwijkerweg opgeknipt in 8 delen van noord naar zuid. De indeling van elke tekening is zo gekozen dat op de linker helft het bovenaanzicht is weergegeven en aan de rechter zijde de dwarsprofielen. Deze dwarsprofielen, gemarkeerd met de letters ‘DP’ gevolgd door een nummer, zijn ‘doorsnedes’ van de dijk en het naastgelegen terrein. Op de dwarsprofielen is af te lezen hoe het profiel gaat veranderen. Bijvoorbeeld waar het dijktalud wordt aangepast of waar er een sloot wordt gedempt en verplaatst.

Heeft u vragen over de tekeningen stelt u deze dan per mail projecten@haarlem.nl of bel met 14023 en vermeld ‘project Zuid-Schalkwijkerweg’.

Projectpartners

Het Hoogheemraadschap van Rijnland en gemeente Haarlem zijn partners in dit project. Antea Group verzorgt de voorbereiding in opdracht van gemeente Haarlem. Heijmans is betrokken als aannemer.

Het groot onderhoud aan de Zuid-Schalkwijkerweg is een ander project dan het woningbouwproject aan de Zuid-Schalkwijkerweg op het voormalige Tjaden-terrein. Kijk voor meer informatie over dit project op www.haarlem.nl/zuid-schalkwijkerweg-locatie-tjaden

Contact

Projectleider voor de gemeente Haarlem is de heer R. Luijsterburg. U kunt hem bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.