ZorgMail

Veilig e-mailen met ZorgMail

ZorgMail is een systeem waarmee u en gemeente Haarlem zo veilig mogelijk met elkaar kunnen e-mailen. Dat is bijvoorbeeld belangrijk als de gemeente persoonlijke gegevens van u nodig heeft.

Waarom gebruikt de gemeente ZorgMail?

Het is belangrijk dat uw persoonlijke gegevens goed beveiligd zijn bij het e-mailen. Via ZorgMail worden e-mails veilig verzonden. Daarom maakt gemeente Haarlem hier gebruik van.

Wanneer gebruikt u ZorgMail?

Gemeente Haarlem gebruikt ZorgMail als u met uw computer of met uw telefoon persoonlijke informatie naar de gemeente stuurt. En ook als de gemeente die informatie naar u stuurt. Bijvoorbeeld uw burgerservicenummer (BSN) of een kopie van uw paspoort. Maar ook bij uw woonadres, uw telefoonnummer of uw geboortedatum. Hieronder leest u precies wat u moet doen als u van de gemeente via ZorgMail een e-mail krijgt.

Handleiding ZorgMail