Zon op dak

Vernieuwd beleid zon in beschermd stadsgezicht en op monumenten

Haarlem werkt aan een duurzame stad door zoveel mogelijk zon- en windenergie op te wekken. Dat doen we samen; veel Haarlemmers hebben al zonnepanelen op hun daken. De gemeente wil de mogelijkheden voor zonnepanelen in de beschermde stadsgezichten en op monumenten uitbreiden met behoud van de kwaliteit van het historisch stadsbeeld.
Lees meer over zon op dak in de samenvatting

 

Voor veel Haarlemmers is het plaatsen van zonnepanelen een goede stap om te verduurzamen. Ook in beschermd stadsgezicht en op monumenten is veel mogelijk en zijn steeds meer mooie voorbeelden te zien. Maar er zijn nog veel daken die we kunnen benutten voor het opwekken van zonne-energie. 

Reageer op het beleid

De inspraakperiode voor het concept beleid loopt van 27 oktober t/m 8 december 2021. Iedereen kan het beleidsplan inzien en een zienswijze indienen. 
 

Reageer op het beleidsplan reageren kan tot en met 8 december