Zon op dak

Vernieuwd beleid zon in beschermd stadsgezicht en op monumenten

Haarlem werkt aan een duurzame stad door zoveel mogelijk zon- en windenergie op te wekken. Dat doen we samen; veel Haarlemmers hebben al zonnepanelen op hun daken. De gemeente wil de mogelijkheden voor zonnepanelen in de beschermde stadsgezichten en op monumenten uitbreiden met behoud van de kwaliteit van het historisch stadsbeeld.
Lees meer over zon op dak in de samenvatting

 

Voor veel Haarlemmers is het plaatsen van zonnepanelen een goede stap om te verduurzamen. Ook in beschermd stadsgezicht en op monumenten is veel mogelijk en zijn steeds meer mooie voorbeelden te zien. Maar er zijn nog veel daken die we kunnen benutten voor het opwekken van zonne-energie. 

De definitieve visie

De inspraakperiode voor het concept was van 27 oktober t/m 8 december 2021. Iedereen kon het concept beleid bekijken en een zienswijze geven. Er waren 49 reacties. Deze zijn verwerkt. Het beeld uit de reacties ondersteunt het gekozen beleid. Het beleid blijkt voor Haarlemmers een goede balans te zijn tussen duurzame energie opwekken en het behouden van de kwaliteit van het beschermd stadsgezicht.

De reacties gingen samen met het beleid voor besluitvorming naar de gemeenteraad. De gemeenteraad stelde het definitieve beleid in februari 2022 vast.

Bekijk het definitieve beleid, pdf 7Mb
Bekijk de nota van beantwoording.