Zelfbouw

Bij zelfbouw koopt u een gebouw of een kavel en (ver)bouwt daar een eigen huis. Alleen of samen met anderen. Klushuizen, kantoortransformaties, casco-bouwen vallen ook onder de noemer zelfbouw. Net als vernieuwende vormen van bewonersparticipatie bij de bouw van woningen. De gemeente heeft zelf weinig grondlocaties beschikbaar, maar u kunt zelf ook grond of vastgoedobjecten verwerven via de particuliere grond- en vastgoedeigenaren.

Aanbod

Op het moment dat de gemeente een pand of een kavel voor particuliere bouwers verkoopt, wordt dat bekend gemaakt via de makelaar, op funda.nl en op deze website. Wilt u op de hoogte blijven van de verkoop van kavels en vastgoed door de gemeente? U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief Verkoop (on)roerende goederen via haarlem.nl/nieuwsberichten-per-e-mail/.

Zelfbouwzwerm

Wilt u op de hoogte blijven van zelfbouw in Haarlem? Meldt u zich dan aan bij de Zelfbouwzwerm. U ontvangt dan minimaal één keer per jaar een update over zelfbouw in Haarlem.

Meer informatie

Lees meer over ondersteuning bij initiatieven,de verkoop van gemeentelijk vastgoed en duurzaam bouwen