Zaanenstraat groot onderhoud

De Zaanenstraat was toe aan groot onderhoud. De asfaltverharding is hersteld en de fundering vernieuwd. Ook het hoofdriool is aangepakt. Het was nodig om de nevenriolen te verruimen. De openbare verlichting is vervangen. En er zijn nieuwe bomen geplant.

Actueel

De werkzaamheden voor de nieuwe inrichting van de Zaanenstraat zijn afgerond. Er moeten nog werkzaamheden worden uitgevoerd aan een laatste gedeelte van het riool. Dit wordt uitgevoerd via de rioolputten, waardoor de straat niet opengebroken hoeft te worden. Door slecht weer in september en oktober 2019 konden deze werkzaamheden niet worden uitgevoerd. Waarschijnlijk wordt het laatste gedeelte van het riool aangepakt in mei 2020. Meer informatie volgt tegen die tijd.

Achtergrond

De riolering van de Zaanenstraat moest worden vervangen en moest grote hoeveelheden regen kunnen opvangen. Daarnaast waren de bomen in de straat ziek en daarom voor een groot deel al gekapt. Bij de nieuwe inrichting van de straat is ervoor gekozen om meer ruimte voor het groen in te richten, om parkeren veiliger vorm te geven en om brede geasfalteerde fietspaden aan te leggen. In 2017 is het definitief ontwerp vastgesteld.

In 2018 en begin 2019 zijn de werkzaamheden uitgevoerd.

Contact

Procesmanager voor gemeente Haarlem is de heer W. Vroom. U kunt met hem contact opnemen via antwoord@haarlem.nl of via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023.