Woonomgeving

Heeft u een initiatief om uw leef- en woonomgeving aantrekkelijk te houden? Meerdere bewoners zijn al initiatieven gestart. Met subsidies ondersteunt de gemeente deze initiatieven en creativiteit uit de stad. Denk daarbij aan (milieuvriendelijke) maatregelen aan uw woning of het groener maken van uw buurt.

Kijk voor tips en advies voor uw initiatief ook op: www.haarlem.nl/initiatieven vanuit de stad.

Subsidie algemeen

Wijkactiviteiten Stadsdeel Oost

Duurzaamheidslening

Subsidie Aardgasvrij

Collectieve zonnestroom

Stimuleringslening Duurzame Stedelijke Vernieuwing

Lening monumentenfonds

Onderzoek fundering

Lening Fonds Duurzaam Funderingsherstel

Leefbaarheid en Initiatiefbudget