Woonomgeving

Heeft u een initiatief om uw leef- en woonomgeving aantrekkelijk te houden? Meerdere bewoners zijn al initiatieven gestart. Met subsidies ondersteunt de gemeente deze initiatieven en creativiteit uit de stad. Denk daarbij aan (milieuvriendelijke) maatregelen aan uw woning of het groener maken van uw buurt.

Kijk voor tips en advies voor uw initiatief ook op: www.haarlem.nl/initiatieven vanuit de stad.

Subsidie algemeen

U kunt een subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, welzijn en zorg, jeugd en onderwijs, sport en recreatie. Zowel particulieren als organisaties (sportverenigingen, de bibliotheek, peuterspeelzalen etc.) kunnen een aanvraag doen.

Aanvragen

www.haarlem.nl/subsidie-algemeen/

Wijkactiviteiten Stadsdeel Oost

Bewoners en bewonersorganisaties uit Oost kunnen geld aanvragen voor het organiseren van wijkactiviteiten. U vraagt het geld aan met het aanvraagformulier. Voor sommige activiteiten moet u vooraf bij de gemeente een melding doen. Bijvoorbeeld voor een straatfeest of rommelmarkt. Voor grotere evenementen heeft u vaak een evenementenvergunning nodig.

Aanvragen

www.haarlem.nl/wijken-en-buurten-stadsdeel-oost/

Duurzaamheidslening

Wilt u uw eigen woning duurzaam verbouwen? Dan kunt u gebruik maken van de duurzaamheidslening. Kijk voor meer informatie op http://www.haarlem.nl/duurzaamheidslening/.

Subsidie Aardgasvrij

In 2050 stopt Nederland met aardgas om woningen en gebouwen te verwarmen. Haarlem wil zelfs al in 2040 van het aardgas af. De gemeente bereidt de stad voor op een aardgasvrije toekomst. Huiseigenaren kunnen subsidie aanvragen om hun woning gasvrij te maken. De subsidie is bedoeld om u te helpen uw woning aardgasvrij te maken.

Lees meer op de pagina Subsidie Aardgasvrij

Collectieve zonnestroom

Dit budget is bedoeld voor Haarlemse initiatieven die gezamenlijk duurzame elektriciteit willen opwekken in de stad. Collectieve systemen, zoals een collectief zonnestroomdak, komen in aanmerking. Per project is er maximaal €2500 beschikbaar voor de onderzoeks- en opstartkosten van het project.

Meer lezen en aanvragen

Stimuleringslening Duurzame Stedelijke Vernieuwing

De lening is bedoeld voor vernieuwende projecten die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de stad en aansluiten bij de gemeentelijke doelstellingen. Duurzaamheid is een van de doelstellingen. Een voorbeeldproject is de DAKKAS, het duurzame horecapaviljoen bovenop parkeergarage de Kamp in de binnenstad. De lening heeft een maximale looptijd is 15 jaar. U kunt minimaal €5000 en maximaal €50.000 lenen.

Lees meer de pagina Stimuleringslening Duurzame Stedelijke Vernieuwing

Lening monumentenfonds

Voor onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumentenpanden kunt u een lening uit het monumentenfonds aanvragen. Deze regeling is vooral bedoeld voor woonhuizen. Bij de gemeente dient u het verzoek in om te mogen lenen. De lening zelf sluit u af bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Het SVn beheert het monumentenfonds. Het bedrag dat u leent, wordt uit het fonds gehaald en voor u gereserveerd in een bouwkrediet. U ontvangt dit geld niet als een directe subsidie.

Aanvragen

www.haarlem.nl/lening-monumentenfonds/

Onderzoek fundering

In Haarlem staan huizen met funderingsproblemen. Wanneer er in een gebied funderingsproblemen spelen, is het belangrijk om onderzoek te doen naar de staat van de fundering. Bij zeer ernstige problemen is herstel van de fundering op hele korte termijn noodzakelijk. In andere gevallen kan er wel een probleem zijn, maar gaat de verzakking vrij langzaam en is herstel pas over een aantal jaar echt noodzakelijk.
De gemeente Haarlem ondersteunt woningeigenaren met een subsidie om funderingsonderzoek te laten uitvoeren. Het is heel belangrijk dat het funderingsonderzoek door een gespecialiseerd bedrijf wordt uitgevoerd.

Aanvragen

Subsidie Onderzoek fundering

Lening Fonds Duurzaam Funderingsherstel

Krijgt u de financiering voor het herstel van uw fundering niet rond? Met het Fonds Duurzaam Funderingsherstel kunt u een lening voor funderingsherstel af sluiten. Wilt u in aanmerking komen voor een lening via het Fonds? Vul dan het online formulier Funderingslening in of neem contact op via funderingen@haarlem.nl.

Lees meer op de website Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) over het Fonds Duurzaam Funderingsherstel.  

Legeskosten

Voor de aanvraag van een bouwvergunning voor funderingsherstel betaalt u leges. Deze legeskosten zijn bij funderingsherstel afgeschaft. Kijk voor meer informatie over een omgevingsvergunning voor bouwen (bouwvergunning) op: www.haarlem.nl/bouwvergunning/.

Leefbaarheid en Initiatiefbudget

Dit budget is er voor ideeën uit de buurt. Van buurtbewoners of bewonersgroepen, die de eigen buurt of stadsdeel beter, leuker en socialer maken. De aanvragen voor dit budget worden getoetst door de Leefbaarheid- en initiatiefraad. Deze raad bestaat uit 5 Haarlemmers (uit ieder stadsdeel één) en één gebiedsverbinder (zonder stem). Daarnaast kan dit budget ook door wijkraden worden aangesproken, voor zaken die de kwaliteit van de wijkraad kunnen ondersteunen.

Lees meer op de pagina Leefbaarheid en Initiatiefbudget