Wob-verzoek

In de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is geregeld dat u een verzoek kunt doen om documenten openbaar te maken bij bestuursorganen, dus ook bij de gemeente Haarlem. Dit heet een Wob-verzoek. Veel gegevens zijn openbaar, maar niet alle documenten zijn openbaar gemaakt. De Wob of andere wetgeving bepaalt of bepaalde informatie geschikt is om openbaar te maken. Alle documenten die al openbaar zijn gemaakt, vallen niet onder de Wob en kunnen daarom niet met een Wob-verzoek worden opgevraagd. U kunt uw Wob-verzoek schriftelijk doen. De gemeente Haarlem neemt Wob-verzoeken per e-mail niet in behandeling.

Voorwaarden

Redenen om Wob-verzoek te weigeren

Wob-besluit binnen 4 weken

Wob-verzoek indienen

Wob-verzoeken in behandeling en afgehandeld

Links