Verzoek openbaarmaking aangifte medewerker

  • 23 november 2020

Onderwerp: Verzoek tot openbaarmaking aangifte tegen medewerker gemeente Haarlem in het dossier Tuin van Jonker. Backups (voormalige) leden en algemene mailbox Meldpunt Integriteit van 1 januari 2018 tot 1 juni 2020.
Ontvangstdatum: 22 oktober 2020

Wob-besluit (pdf)
Bijlagen: Gezien de grote hoeveelheid aan bijlagen verzoeken wij u voor het opvragen van de bijlagen contact op te nemen met: afdeling Juridische Zaken, Postbus 511, 2003 PB  Haarlem. Ook kunt u voor meer informatie bellen naar telefoonnummer 14 023.