Overzicht van gedane meldingen door verzoeker over boomwortels

  • 19 januari 2022

Ingediend door: natuurlijk persoon
Onderwerp: Gevraagd om overzicht van de gedane meldingen door verzoeker over boomwortels. Graag de meldingen tot 2017 (aanvulling op eerder Wob-verzoek dd. 2-12-2021).
Ontvangstdatum: 30 december 2021

Wob-besluit (pdf, 2 Mb)

Bijlagen: voor het opvragen van de bijlagen verzoeken wij u contact op te nemen met: afdeling Juridische Zaken, Postbus 511, 2003 PB Haarlem. Ook kunt u voor meer informatie bellen naar telefoonnummer 14 023