Kerstmarkt 2019

  • 9 februari 2021

Ingediend door: natuurlijk persoon
Onderwerp: Indiener wil alle communicatie ontvangen over de regeling verkeer naar de Kerstmarkt 2019. Ook alle voorbereiding, handhaving, opleiding, evaluatie en instructie BOA's.   
Ontvangstdatum: 8 december 2020

Wob-besluit (pdf, 304 kB)
Bijlagen: Gezien de grote hoeveelheid aan bijlagen verzoeken wij u voor het opvragen van de bijlagen contact op te nemen met: afdeling Juridische Zaken, Postbus 511, 2003 PB  Haarlem. Ook kunt u voor meer informatie bellen naar telefoonnummer 14 023.