Alle communicatie aangaande de verstedelijkingsstrategie

  • 23 december 2021

Ingediend door: natuurlijk persoon
Onderwerp: Alle communicatie (verslagen, scenario’s, app berichten enzovoorts) met betrekking tot de verstedelijkingsstrategie en met name de oost west verbinding Haarlem - Zandvoort - Bloemendaal waaronder de Randweg - Zeeweg verbinding, de verbinding Heemstede - Zandvoort binnen de Metropoolregio Amsterdam. Periode 2019 t/m heden.
Ontvangstdatum: 23 december 2021