Aanbieding tot verkoop van het pand gelegen op Slachthuisstraat 152

  • 9 december 2021

Ingediend door: natuurlijk persoon
Onderwerp: Er wordt gevraagd om onder andere de geldende voorbereidende en concluderende, feitelijke communicatie rondom aanbieding, voorstel aanpassing van huur aangaande aanpassingen erfafscheiding t.b.v. nieuwbouw, aangepast allonge en toezeggingen/afzegging voor verkoop aan bewoonster van dit pand.
Ontvangstdatum: 9 december 2021