Overzicht afspraken/agenda burgemeester Wienen

  • 11 oktober 2021

Ingediend door: natuurlijk persoon
Onderwerp: verzoek om een overzicht van de afspraken, waaronder en niet limitatief een kopie van de agenda, van burgemeester Wienen van 22 (maand en jaar nog onbekend) t/m 2 maart 2018.
Ontvangstdatum: 13 september 2021

Wob-besluit (pdf, 244 kB)

Bijlagen: Gezien de grote hoeveelheid aan bijlagen verzoeken wij u voor het opvragen van de bijlagen contact op te nemen met: afdeling Juridische Zaken, Postbus 511, 2003 PB Haarlem. Ook kunt u voor meer informatie bellen naar telefoonnummer 14 023.