Samenwerkingsovereenkomst Harlem NY

  • 22 oktober 2021

Ingediend door: natuurlijk persoon
Onderwerp: Verzoek tot inzage in bank -en creditcardafschrijvingen, rekeningen en nota's inzake de gemaakte kosten inzake de voorbereiding van en het werkbezoek Harlem NY. En digitale kopieën van: het besluit niet verder te gaan met het samenwerkingsverband Harlem NY, interne mailwisselingen hierover en gespreksverslagen of notulen van vergaderingen waarin dit besproken is. 
Ontvangstdatum: 30 juli 2021

Wob-besluit (pdf, 279 Kb)

Bijlagen: Gezien de grote hoeveelheid aan bijlagen verzoeken wij u voor het opvragen van de bijlagen contact op te nemen met: afdeling Juridische Zaken, Postbus 511, 2003 PB Haarlem. Ook kunt u voor meer informatie bellen naar telefoonnummer 14 023.