E-mails Tuin van Jonker

  • 16 september 2021

Ingediend door: natuurlijk persoon
Onderwerp: Verzoek om digitale kopieën van alle e-mail (inclusief eventuele bijlagen) die te maken hebben met de ontwikkeling van de Tuin van Jonker, de frauduleuze verjaringszaak Kamperzijstraat nr. 5, de opvolgende handelingen van de gemeente, de (integriteits)meldingen van de verzoeker en klachten van omwonenden (inclusief) verzoeker en de afhandeling door de medewerkers van de gemeente. 
Ontvangstdatum: 30 juli 2021

Wob-besluit (pdf, 244 kB)

Bijlagen: Gezien de grote hoeveelheid aan bijlagen verzoeken wij u voor het opvragen van de bijlagen contact op te nemen met: afdeling Juridische Zaken, Postbus 511, 2003 PB Haarlem. Ook kunt u voor meer informatie bellen naar telefoonnummer 14 023.