Nieuwe verordening wateren 2020

  • 7 september 2021

Ingediend door: Rensing advocatuur 
Onderwerp: Verzoek om alle openbaren ligplaatsvergunning+ alle andere brieven in te zien, waarin ligplaatshouders is medegedeeld dat hun vergunning is vervallen door de nieuwe verordening wateren 2020
Ontvangstdatum: 2 juni 2021

Wob-besluit (pdf 0,9 MB)

Bijlagen: voor het opvragen van de bijlagen kunt u contact opnemen met: afdeling Juridische Zaken, Postbus 511, 2003 PB  Haarlem. Ook kunt u voor meer informatie bellen naar telefoonnummer 14 023.