Vlog oorlog reeds verloren

  • 22 oktober 2021

Ingediend door: Natuurlijk persoon
Onderwerp: Wob verzoek naar aanleiding van de vlog een oorlog reeds verloren.  Verzoek voor  informatie over o.a. een openbare verlichtingslijst, beleidsnota’s over openbare verlichting en smart meters en technische eisen aan lantarenpalen.
Ontvangstdata: 8, 9, 10, 16, en 17 juni 2021

Wob-besluit (pdf, 275 Kb)

Bijlagen: Gezien de grote hoeveelheid aan bijlagen verzoeken wij u voor het opvragen van de bijlagen contact op te nemen met: afdeling Juridische Zaken, Postbus 511, 2003 PB Haarlem. Ook kunt u voor meer informatie bellen naar telefoonnummer 14 023.