Wijken en buurten stadsdeel Noord

Haarlem-Noord is het grootste stadsdeel van Haarlem, zowel in oppervlak als inwonertal (56.000 inwoners). Onder Noord valt het hele gebied ten noorden van het NS-Station Haarlem, uitgezonderd de Waarderpolder. Het stadsdeel oogt zeer gevarieerd. Naast dichtbebouwde wijken als de Indischewijk zijn er groenere wijken als het Te Zaanenkwartier. Het pittoreske dorp Spaarndam-West hoort ook bij Noord.

Wijken in Noord

Geld voor wijkactiviteiten in Noord

Kaart voor wijken en buurtindeling en wijkraden