Wijken en buurten stadsdeel Noord

Haarlem-Noord is het grootste stadsdeel van Haarlem, zowel in oppervlak als inwonertal (56.000 inwoners). Onder Noord valt het hele gebied ten noorden van het NS-Station Haarlem, uitgezonderd de Waarderpolder. Het stadsdeel oogt zeer gevarieerd. Naast dichtbebouwde wijken als de Indischewijk zijn er groenere wijken als het Te Zaanenkwartier. Het pittoreske dorp Spaarndam-West hoort ook bij Noord.

Wijken in Noord

Geld voor wijkactiviteiten in Noord

Er zijn verschillende budgetten beschikbaar die bewoners aan kunnen vragen voor het organiseren van activiteiten voor hun wijk.

Voor sommige activiteiten moet u vooraf bij de gemeente een melding doen. Bijvoorbeeld voor een straatfeest of rommelmarkt. Voor grotere evenementen heeft u vaak een evenementenvergunning nodig.