Wijkcontract Indischebuurt Noord

Het wijkcontract is het resultaat van een enquête over voorzieningen, verkeer, veiligheid, onderhoud en leefbaarheid in de buurt. Begin 2015 zijn drie bewonersgroepen aan de slag gegaan met de thema’s schoon, veilig en sociaal. Daaruit kwamen oplossingen naar voren die zijn vertaald in concrete afspraken in het wijkcontract. Uniek in het contract zijn afspraken op het gebied van sociale activiteiten. 

Lees meer in het wijkcontract van de Indischebuurt Noord