Werkgroep Fiets

De werkgroep fiets heeft plannen gemaakt voor het verbeteren van het fietsparkeren bij enkele probleemplekken in het Centrum. In de werkgroep participeren vertegenwoordigers van de Fietsersbond, Vereniging Historisch Haerlem, Centrummanagementgroep, wijkraad Vijfhoek/Doelen/Raaks, wijkraad Binnenstad en wijkraad Heiliglanden/De Kamp en de gemeente Haarlem. De werkgroep heeft per plek gekeken naar effectieve en goedkope oplossingen vanwege het beperkte budget dat beschikbaar is. Het gaat om het bijplaatsen van fietsenrekken en het realiseren van fietsparkeervakken. De gemeente heeft de meeste voorstellen van de werkgroep ongewijzigd overgenomen. Volgend jaar zal de werkgroep voorstellen doen voor de Botermarkt, Verwulft, Koningstraat, voorzijde stadhuis, Zijlstraat, Nieuwe Groenmarkt en Krocht.

Actueel

De werkgroep Fiets ziet geen mogelijkheden meer in de openbare ruimte van het centrum voor extra fietsenrekken of –vakken om de fietsparkeerproblemen op de zes knelpunten op te lossen. De werkgroep heeft de opdracht daarom teruggegeven aan de gemeente. 

Fietsparkeerplannen Breestraat en Nassaustraat

De gemeente staat achter de plannen van de werkgroep Fiets om extra fietsenrekken in de Bree- en Nassaustraat te plaatsen. Tot 24 november konden omwonenden en andere belanghebbenden reageren op het plan. De opdracht voor het plaatsen van extra fietsrekken voor de Breestraat en Nassaustraat is inmiddels gegeven.

Fietsparkeerplannen Grote Houtstraat en omgeving

Grote Houtstraat oostzijde, tussen de Gasthuisvest en het Proveniersplein

Grote Houtstraat 167-189
Het plaatsen van rekken voor ongeveer 192 fietsen, die parallel aan de straat gaan parkeren ter vervanging van de huidige rekken voor 120 fietsen, die nu dwars op de straat parkeren.

Grote Houtstraat voor Albert Heijn en Handyman

Grote Houtstraat 167-189
Het aanbrengen van twee fietsparkeervakken.

Locatietekening Grote Houtstraat 167-189 (pdf)

Fietsparkeerplannen Hortusplein en omgeving

Zijlvest, voor Pathé

Rekken voor 10 fietsen bijplaatsen langs de gevel van Pathé

Locatietekening Zijlvest voor Pathé (pdf)

Drossestraat, langs de Raakspoort

In de onderdoorgang rekken voor 14 fietsen bijplaatsen langs de gevel van het gemeentekantoor Raakspoort

Locatietekening Drossestraat langs de Raakspoort (pdf)

Drossestraat, langs de gevel van Albert Heijn

Twee fietsparkeervakken aanbrengen

Locatietekening Drossestraat langs gevel Albert Heijn (pdf)

Jacobstraat, langs de gevel van Albert Heijn en Intersport

Rekken voor 32 fietsen bijplaatsen

Een “niet parkeren”- kruis voor de betaalautomaat maken

Locatietekening Jacobstraat (pdf)

Fietsparkeerplannen Houtplein

Houtplein voor nrs. 3-9

Het bijplaatsen van rekken voor 48 fietsen op het Houtplein voor de nummers 3-9. Hier bevinden zich nu laad- en losplaatsen. In het kader van de herinrichting van de oostzijde van het Houtplein en De Dreef is het voornemen in 2016 de laad- en losplaatsen om te zetten in autoparkeervakken. Het voorstel is nu hiervan twee autoparkeervakken om te zetten in fietsparkeervakken voor 48 fietsen.

Ophogen van twee autoparkeervakken naar trottoirniveau.

Verplaatsen van twee palen.

Uitvoering van deze maatregelen tegelijk met de voorgenomen herinrichting van het Houtplein in 2016.

Locatietekening Houtplein 3-9 (pdf) 

Fietsparkeerplannen Nassaustraat hoek Kruisstraat

Nassaustraat hoek Kruisstraat

Het bijplaatsen van rekken voor 24 fietsen

Het verplaatsen van de bovengrondse afvalbak.

Locatietekening Nassaustraat-Kruisstraat (pdf)

Fietsparkeerplannen Raaks

Raaks, langs de gevel van Sportcity

Verwijderen van 2 banken.

Verplaatsen van 2 afvalbakken.

Verwijderen van 1 laad- en loshaven.

Rekken voor 30 fietsen bijplaatsen.

Parkeervak voor brommers en bakfietsen maken tegen de gevel van Sportcity aan.

Een “niet parkeren”- kruis tegen de gevel van Sportcity maken voor plaatsing van de bedrijfsafvalcontainer.

Locatietekening Raaks (pdf)