Vergunningen, Toezicht en Handhaving

De afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) werkt in Haarlem en Zandvoort aan de kwaliteit van de gebouwde omgeving.
Wij verlenen toestemming voor allerlei bouw- en milieugerichte ontwikkelingen. Deze toestemmingen worden door ons bij het realiseren van de vergunde ontwikkeling in de gaten gehouden. Het kan dan gaan om allerlei bouwkundige en monumentale activiteiten. Maar we houden ons ook bezig met activiteiten in de openbare ruimte, zoals evenementen en thema- markten. Naast de bebouwde omgeving is het openbare gebied een belangrijk aandachtsgebied voor ons. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan het uitgeven van parkeervergunningen.

We werken in ons werk bij veel samen met onze partners: de Milieudienst en de Brandweer. Het bewaken van de openbare orde en het bestrijden van gevoelens van onveiligheid behoort niet tot onze taken.
Onze werkzaamheden dragen in belangrijke mate bij aan het bereiken van de doelstellingen van Haarlem op het gebied van onder andere veiligheid in de gebouwde omgeving, aan duurzaamheid en aan gezondheid. Als je de kwaliteit van de gebouwde omgeving belangrijk vindt, en je vindt het leuk om intensief met burgers in contact te zijn, dan ben je bij ons prima op je plek.”