Schulden Minima en Sociale Recherche

In Haarlem en Zandvoort heeft niet iedereen het even breed. Armoede en schulden zijn een groeiend probleem waar de gemeente haar verantwoordelijkheid in neemt en de mensen die het aangaat in ondersteunt. De afdeling Schulden Minima en Sociale Recherche (SMSR) biedt mensen met financiële problemen laagdrempelige en integrale schulddienstverlening en diverse minimaregelingen. Ook zien wij erop toe dat uitkeringen en regelingen juist gebruikt worden.

De afdeling SMSR bestaat uit vier teams: team Schulddienstverlening, team Minima, team Sociale Recherche en Debiteurenbeheer en team Beleid en Preventie.

Mensen met geldzorgen en -problemen kunnen bij ons terecht voor laagdrempelige en integrale schulddienstverlening, budgetbeheer en trainingen om meer grip op hun geld te krijgen. Inwoners met een laag inkomen kunnen aanspraak maken op diverse minimaregelingen. Ook daar zorgen we voor. Hoe minder financiële belemmeringen mensen ondervinden om (weer) volop te kunnen deelnemen aan de samenleving, hoe beter.

Daarnaast zien we toe op het juiste gebruik van uitkeringen en regelingen, zoals inkomensondersteuning en voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. Misbruik sporen we op, bijstand die ten onrechte is verleend, vorderen we terug. Zo houden we het stelsel van sociale zekerheid, dat is gebaseerd op solidariteit, in stand.In Haarlem en Zandvoort heeft niet iedereen het even breed. Armoede en schulden zijn een groeiend probleem waar de gemeente haar verantwoordelijkheid in neemt en de mensen die het aangaat ondersteunt. Met schuldhulpverlening, budgetbeheer, voorzieningen voor minima, advies en natuurlijk preventie.