Programma- en Gebiedsmanagement

Programma- en Gebiedsmanagement is de afdeling van alle gebiedsteams, programmateammanagers en stedelijk strategen van de gemeenten Haarlem en Zandvoort.

We werken altijd in opdracht, meestal van de directie, en richten ons op de belangrijkste vaak complexe opgaven van de stad. Deze maatschappelijke opgaven zijn domeinbreed en afdelingoverstijgend en volgen het coalitieprogramma. Actuele programma’s zijn bijvoorbeeld de implementatie van de Omgevingswet, duurzaamheid, de transformatie van het sociaal domein, overheidsparticipatie/nieuwe democratie, de groei van de stad en regionale samenwerking, ook op landelijk en Europees niveau.

Voelsprieten in de stad

Behalve aan programma’s werken we ook in de stad, die verdeeld is in zes gebieden waaronder Zandvoort. De zes gebiedsteams hebben hun voelsprieten overal in de stad en werken samen met collega’s uit de organisatie en partners in de stad, zodat alle beleidsvelden (sociaal, veiligheid en fysiek) van de gemeente tot hun recht komen. De gebiedsmanagers stellen de gebiedsopgaven voor de stadsdelen op en werken met gerichte gebiedsprogramma’s aan de domeinbrede ontwikkeling en vernieuwing in de stadsdelen.

Team strategie werkt met de directie en het bestuur aan duidelijke en gedragen strategische kaders en zorgt dat hiervoor intern en extern draagvlak is.