Over de organisatie

Wil jij iets betekenen voor de maatschappij en meewerken aan een duurzame, sociale en toekomstbestendige stad? Kom werken bij Haarlem! Een maatschappelijk betrokken en flexibele organisatie waar volop ruimte is voor initiatief en innovatie.

Afdelingen

Werken voor Haarlem is ook werken voor Zandvoort. Met eigen prioriteiten, dynamiek en cultuur. Dat vinden we ook terug in de manier van werken binnen de verschillende afdelingen. De kaders zijn voor iedereen gelijk maar de aanpak kan afwijken afhankelijk van doel en omgeving. Werken op maat en denken vanuit de samenleving is een belangrijke leidraad voor het werken bij Haarlem. Uniek is bijvoorbeeld dat Haarlem een eigen softwarehuis heeft. Vanuit Schuldhulpverlening is de samenwerking met jongeren gezocht om een aanpak te bedenken, die aansluit bij de jongere doelgroep. Naar afdelingen

De directie

Naast de algemeen directeur / gemeentesecretaris, heeft de gemeente Haarlem 3 directeuren. Samen vormen zij de directie van de gemeente Haarlem. Ieder directielid heeft zijn/haar eigen aandachtsgebieden en is leidinggevende van de afdelingsmanagers die onder deze portefeuille vallen.
Naar de directie.

Divers en inclusief

Als organisatie en werkgever zet Haarlem zich actief in voor diversiteit en inclusie. Als werkgever waarderen wij de verschillen en talenten van medewerkers. Iedere medewerker hoort er al als vanzelfsprekend bij. We streven naar een inclusief werkklimaat waarin iedereen zichzelf kan zijn en de kracht van diversiteit benut wordt. Dat doen we onder andere door in gesprek te blijven over diversiteit en inclusie met onze medewerkers en interne en externe ambassadeurs. Haarlem is aangesloten bij het landelijk netwerk Diversiteit in bedrijf en heeft het Charter Diversiteit ondertekend.

Haarlem

Haarlem, de hoofdstad van de provincie Noord-Holland, is een energieke stad met een actief bedrijfsleven, betrokken onderwijsinstellingen en initiatiefrijke bewoners. Haarlem heeft ruim 160.000 inwoners en is na Amsterdam de grootste stad van de provincie Noord-Holland.

Met een aantrekkelijk woon- en leefklimaat, een sterke creatieve en maakindustrie, 3D printing, circulaire economie en uiteraard het unieke kust- en duinlandschap op steenworp afstand heeft Haarlem een bijzondere positie in de Metropoolregio Amsterdam. Tot en met 2025 maakt Haarlem ruimte voor tienduizend nieuwe woningen, waarvan een groot aantal in het sociale huursegment.

De grote bouwopgave brengt uitdagingen met zich mee op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en de zorg voor werkgelegenheid en een sociale stad waar iedereen zich thuis voelt. Een uitdaging om in een dicht bebouwde stad voldoende woningruimte te hebben en ook voldoende groen. Een klimaatdoelstelling en daarnaast moeten anticiperen op de veranderende energievoorziening. Verder is de gemeente Haarlem een belangrijke speler in diverse samenwerkingsverbanden op het gebied van Openbare Veiligheid.

Zandvoort

Zandvoort is een dorp met vele gezichten. Met jaarlijks vijf miljoen bezoekers en één miljoen overnachtingen is het de belangrijkste badplaats van de metropoolregio Amsterdam. Tegelijkertijd is Zandvoort ook echt een dorp met een hechte gemeenschap, kleinschalig en persoonlijk.

Zandvoort ligt aan zee en de vergelijking met eb en vloed is snel gemaakt. De gemeente is druk en levendig in de zomer, rustig en stil in de winter. Op het gebied van economie en werkgelegenheid ligt het zwaartepunt op horeca en zijn weinig andere branches actief. Zandvoort heeft veel moois te bieden en de afgelopen jaren is voor een aantal projecten het fundament gelegd om dit karakter van Zandvoort te versterken. Er zijn veel mogelijkheden en met het aantrekken van de economie is er ook vanuit de markt veel belangstelling om gebieden te gaan ontwikkelen of te vernieuwen. De gemeente wil een impuls aan Zandvoort geven, onder andere door de woningvoorraad te vergroten en de uitstraling te verbeteren.

Sinds 1 januari 2018 is er een ambtelijke samenwerking tussen de gemeente Zandvoort en de gemeente Haarlem. Het bestuur van Zandvoort zet in op een sterk, stabiel, voorspelbaar, betrouwbaar en kwalitatief goed bestuur.