Omgevingsbeleid

Alle deskundigheid op het gebied van de ruimte en kwaliteit van de leefomgeving is gebundeld binnen de afdeling Omgevingsbeleid. Onze stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, planologen, ruimtelijke ordeningsjuristen, erfgoeddeskundigen en de beleidsmedewerkers omgevingskwaliteit werken aan een duurzame toekomst voor de stad vanuit de overtuiging dat een gezonde en mooie omgeving mensen gelukkiger maakt.

De afdeling Omgevingsbeleid bestaat uit drie teams: Omgevingskwaliteit, Erfgoed en Ontwerp. Samen maken we integrale ruimtelijke visies voor Haarlem en Zandvoort, voeren we wettelijke en beleidsmatige taken uit op het gebied van omgevingsrecht en milieu en werken we aan het behoud van gebouwd erfgoed, archeologie en cultuurhistorie.

Kwaliteit van de omgeving

De afdeling is verantwoordelijk voor de inhoud van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan en geeft inzicht in de lokale afwegingsruimte waar het gaat om verschillende waarden. We werken op verschillende schaalniveaus, van project tot metropoolregio, en geven inspiratie voor nieuwe ontwikkelingen met oog voor de geschiedenis, kwetsbare waarden en de toekomst. We werken integraal en gebiedsgericht en streven naar omgevingskwaliteit in de breedste zin van het woord. Hierbij zoeken we altijd samenwerking binnen de gemeentelijke organisatie en met de stad.