Maatschappelijke ondersteuning

De afdeling Maatschappelijke Ondersteuning (MO) ondersteunt het gemeentebestuur bij het realiseren van zijn doelstellingen en programma’s in het sociaal domein. Meedoen, zelfstandig wonen, ondersteuning bieden als iemand het (even) moeilijk heeft, de actieve en betrokken samenleving versterken: allemaal thema’s die tot ons werkterrein behoren. We werken hierbij nauw samen met de afdeling Werk en Inkomen en de afdeling Jeugd, Onderwijs en Sport.

Onze focus binnen het brede sociaal domein is het dagelijks leven van mensen: van zelfstandigheid en zelfredzaamheid tot actief kunnen zijn en zingeving.