Juridische Zaken

De adviseurs van de afdeling Juridische Zaken zijn dagelijks bezig om de juridische context van uiteenlopende vraagstukken te vertalen naar kansen en mogelijkheden voor de gemeente. Dat doen we vanuit een specialistische adviserende en regisserende rol, met partners binnen en buiten de gemeente en in steeds wisselende netwerken. Het bieden van oplossingen staat hierbij altijd voorop. De vraagstukken zijn strategisch en tactisch van aard. Daarnaast bewaken we de juridische kwaliteit van het handelen van de gemeente. Hierbij werken we nauw samen met andere afdelingen.

Juridisch geweten

De afdeling Juridische Zaken bestaat uit vier teams. Het team Rechts bescherming handelt bezwaar- en beroepschriften en klachten af. Het team Juridisch Advies geeft tweedelijnsadvies aan collega’s in de hele organisatie en coördineert lokale regel geving en informatieverzoeken. Het team Inkoop en Aanbesteding ondersteunt de grotere inkoop- en aanbestedingstrajecten van de gemeente. Het team Schade en Verzekeringen handelt de meeste schadeclaims af en beheert de portefeuille van bijna alle verzekeringen van de gemeente. Samen zorgen we ervoor dat juridische beslissingen worden genomen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.