Jeugd, Onderwijs en Sport

​​​​​​Jongeren in Haarlem en Zandvoort moeten zich kunnen ontwikkelen en volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. De afdeling Jeugd, Onderwijs en Sport (JOS) levert aan deze gemeentelijke doelstelling een belangrijke bijdrage door beleid te ontwikkelen en uit te voeren waarin onderwijsbeleid, jeugdbeleid en sportbeleid een samenhangend systeem vormen. Alleen zo kan de jeugd veilig opgroeien en krijgen jongeren de kans zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Op school en in hun vrije tijd.