Interne dienstverlening

De ambtelijke organisatie van de gemeente Haarlem werkt sinds 1 januari 2018 ook voor de gemeente Zandvoort en daarmee dus voor twee besturen. Dit maakt het werk complexer maar ook boeiender. De gemeente werkt toe naar een flexibele netwerkorganisatie waarin mensen breed en flexibel inzetbaar zijn. Meer dan ooit is het belangrijk dat afdelingen, gebieden, teams en beleidsvelden soepel samenwerken. De afdeling Interne Dienstverlening helpt de organisatie hierbij. 

We adviseren en ondersteunen alle afdelingen, programma’s en gebieden bij het realiseren van een goede bedrijfsvoering. ID bestaat uit drie teams met adviseurs van verschillende vakdisciplines, zoals Planning & Control, HRM en Informatiemanagement. ID is een nieuwe afdeling die volop in beweging en ontwikkeling is. De afdeling ID adviseert, ondersteunt, ontzorgt en schakelt zo nodig specialisten uit de andere ondersteunende afdelingen in. Wij leveren maatwerk, verrijken en analyseren managementinformatie zodat de afdelingsmanagers op basis hiervan betere managementbeslissingen kunnen nemen. 

Als je bij ons komt werken, doe je werk dat ertoe doet. Voor de gemeentelijke organisatie en dus ook voor de inwoners van Haarlem en Zandvoort.