Informatievoorziening

Op de afdeling Informatievoorziening draait alles om het automatiseren en vereenvoudigen van processen. Dit varieert van het ontwerpen van een digitaal formulier tot het verbeteren van de dienstverlening en informatievoorziening. We zorgen voor toegankelijke dossiers en uniforme processen om de bedrijfsvoering te optimaliseren.

Uniek

Gemeente Haarlem is een van de weinige gemeenten met een eigen softwareontwikkelteam. De negen developers van de afdeling hebben hun eigen projecten maar werken ook nauw samen, waarbij ze hun expertise delen en ontwikkeling op de voet volgen.

Informatievoorziening is een vakgebied waarin de ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen en dat staat soms in contrast met het werken voor een gemeente. Wij zien dat juist als een uitdaging. Wat ons extra motiveert is dat we hier, in tegenstelling tot in veel andere organisaties, echt voor en met mensen werken. We werken niet geïsoleerd aan een product zoals een website of applicatie, maar zoeken juist contact met andere afdelingen. De gemeentelijke organisatie en dus ook de inwoners van Haarlem en Zandvoort profiteren hiervan.