Human Resource Management

De juiste persoon op de juiste plaats. Dat is waar de afdeling Human Resource Management (HRM) zich dagelijks met veel bezieling mee bezighoudt.

Strategisch personeelsmanagement

We maken strategisch HR-beleid op basis van een duidelijke visie en adviseren de directie bij de uitvoering. We hanteren een resultaatgerichte aanpak om de organisatieontwikkeling en het personeelsmanagement in de gewenste richting vorm te geven. Samen met de business stemmen we de organisatiedoelstellingen af op veranderingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Het opleidingscentrum Talent, Ontwikkeling & Mobiliteit stimuleert en faciliteert hiertoe ontwikkeling van alle medewerkers. Werken in en voor een complexe organisatie met een maatschappelijke insteek en politieke context verveelt nooit. We zijn er voor iedereen: begraafplaatsmedewerkers en klantmanagers, businesscontrollers en beleidsadviseurs, bodes en directeuren. Momenteel werken we hard aan de invoering van e-HRM, het uitzetten van een meerjarenbeleid (HR21), de ontwikkeling van een HRM Spoorboekje en de invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren. De afdeling bestaat uit ongeveer 30 fte, verdeeld over verschillende disciplines om in-, door-, en uitstroom, arbeidsrechtelijk advies en HR-beleid vorm te geven.