Financiën

Om betrokken en slagvaardig te kunnen handelen moeten de gemeenten Haarlem en Zandvoort hun financiën op orde hebben. De afdeling Financiën speelt hierin een cruciale rol. De afdeling voert de financiële administratie van de twee gemeenten uit en stelt planning-en-controlproducten op, zoals de begroting, bestuursrapportages en de jaarrekening. Met deze financiële informatie kunnen het college en bestuur goed onderbouwde besluiten nemen.

Financieel geweten

Onze medewerkers hebben niet alleen kennis van financiën, planning en control maar ook van de gemeentelijke regelgeving. Sinds 2018 verzorgen we de projectbeheersing voor de hele gemeente.

Het boeiende van ons vak is en blijft de balans tussen de behoefte aan ruimte van de organisatie enerzijds en de strikte verantwoordingseisen van de externe accountant en omgeving anderzijds. Dat het hier om een gemeentelijke organisatie gaat, die midden in de samenleving staat, maakt dat ons werk er echt toe doet.