De directie

Naast de algemeen directeur / gemeentesecretaris, heeft de gemeente Haarlem 3 directeuren. Samen vormen zij de directie van de gemeente Haarlem. Ieder directielid heeft zijn/haar eigen aandachtsgebieden en is leidinggevende van de afdelingsmanagers die onder deze portefeuille vallen.

 • Mw. mr. C.M. (Catrien) Lenstra Gemeentesecretaris/algemeen directeur

  Portefeuille: Bestuur en Communicatie, Concerncontrol, HRM en Juridische Zaken.
  Nevenactiviteiten: geen
  E-maildirectiesecretariaat@haarlem.nl
  Telefoon: 023 511 5184 (directiesecretariaat).
  Volg op: LinkedIn 

 • Mw. drs. N. (Nanda) Hagedoorn Directielid

  Portefeuille: Veiligheid en Handhaving, Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen, Jeugd Onderwijs en Sport, Schulden Minima en Sociale Recherche, Werk en Inkomen en Maatschappelijke Ondersteuning.  
  Nevenactiviteiten: Voorzitter Raad van Toezicht Jeugdtheater De Krakeling
  E-mail: directiesecretariaat@haarlem.nl
  Telefoon: 023 511 3075 (directiesecretariaat)
  Volg op: LinkedIn

 • Mw. drs. M. (Maria) Overmars Directielid

  Portefeuille: Data, Informatie en Analyse, Facilitaire Zaken, Financiën, Informatievoorziening, Interne Dienstverlening en het Klantcontactcentrum.
  Nevenactiviteiten: Bestuurslid Rode Kruis district Noord Holland Noord.
  E-mail: directiesecretariaat@haarlem.nl
  Telefoon: 023 511 3075 (directiesecretariaat)
  Volg op: LinkedIn

 • Dhr. drs. J.Meindersma Directielid

  Portefeuille: Beheer en Beleid Openbare Ruimte, Bedrijven, Programma's en Gebieden, Project- en contractmanagement, Omgevingsbeleid, Vastgoed, Vergunningen, Toezicht en Handhaving.
  Nevenactiviteiten: Bestuurslid van Cybersoek en voorzitter van het bestuur van de stichting Managing Public Space.
  E-mail: directiesecretariaat@haarlem.nl
  Telefoon: 023 511 5536 (directiesecretariaat)
  Volg opLinkedInInstagram en Twitter