Data, Informatie en Analyse

De afdeling Data, Informatie en Analyse wint data en informatie voor de gemeente in en zorgt voor de verwerking, stroomlijning, analyse en digitale ontsluiting. Zo dragen we bij aan de ‘slimme stad’: een stad waarin overheden, inwoners, partners, bedrijven en bezoekers alle beschikbare informatie optimaal kunnen gebruiken en delen.

Slimme stad

We verzamelen, verwerken, structureren, registeren en beheren data en datastromen binnen de organisatie. We weten hoe we een breed publiek van inwoners, ondernemers, partners, beleidsmakers en bestuurders het best van informatie kunnen voorzien. Ten slotte ontsluiten we relevante (stuur)informatie door het analyseren van alle mogelijke gegevens uit interne databestanden, externe bronnen en aanvullend eigen onderzoek.

Met de afdeling Data, Informatie en Analyse loopt de gemeente Haarlem voorop als het gaat om gemeentelijke informatievoorziening. De gemeentelijke organisatie en de stad als geheel profiteren hier dagelijks van.