Concerncontrol

De afdeling Concerncontrol ondersteunt het gemeentebestuur en de directie bij het realiseren van hun doelstellingen en programma’s met financiële analyses en adviezen. Een unieke positie in de organisatie dus, waarbij we aan een grote verscheidenheid aan onderwerpen werken. Denk aan de transitie naar een duurzamere samenleving, de impact van de Omgevingswet, de decentralisaties in het sociaal domein en de planning-en-controlcyclus. Altijd vanuit de vraag wat de directie en het bestuur nodig hebben om te kunnen sturen en verantwoorden.

Oplossingen voor maatschappelijke problemen

Om de organisatie optimaal te kunnen bedienen hebben we verschillende disciplines met hun eigen expertise, zoals controllers, auditors, planning-en-controlcoördinatoren en de functionaris gegevensbescherming. We brengen de juiste mensen bij elkaar, stemmen verschillende belangen en zienswijzen af en dragen daarmee bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen.

Juiste beslissingen

Als bedrijfseconomisch geweten van de organisatie duiden we de behaalde resultaten maar kijken we vooral vooruit. Met slimme investeringsvoorstellen, creatieve scenario’s en goed doortimmerde forecasts waarmee het gemeentebestuur en de directie de juiste beslissingen kunnen nemen voor de gemeente en haar inwoners.