Bestuur en Communicatie

De afdeling Bestuur en Communicatie is de schakel tussen het bestuur, inwoners en ambtenaren. De medewerkers van deze afdeling hebben altijd de buitenwereld op het netvlies. Zij zijn er om het  gesprek met de stad, mede te initiëren en te faciliteren.

De medewerkers op deze afdeling zijn de oren en ogen voor het bestuur en de ambtelijke organisatie. Zij ondersteunen de colleges van Haarlem en Zandvoort. Zij signaleren als eerste wat de behoeften zijn van bewoners en ondernemers, waar de weerstand zit en waar de kansen liggen. Zij helpen de bestuurders en de organisatie om het gesprek aan te gaan met de Haarlemmers en Zandvoorters en denken mee hoe informatie op juiste manier en op het juiste moment bij de inwoners komt. En dat alles in begrijpelijke taal.

Er is één belangrijke uitzondering op deze regel; als het gaat om interne communicatie zijn de medewerkers van onze eigen organisatie de doelgroep.

Bestuursadvies en B en W proces

De bestuursadviseurs en de medewerkers van B en W proces zorgen ervoor dat het bestuurlijk besluitvormingsproces in goede banen wordt geleid.

De bestuursadviseurs werken ieder voor één van de wethouders of de burgemeester. Zij hebben een belangrijke rol in de bewaking van de integraliteit en kwaliteit van de College- en Raadsbesluiten. Collega’s van de beleidsafdelingen kunnen bij hen terecht voor vragen en advies. Ook zijn zij de contactpersonen voor de griffie. Zij houden overzicht op alle vragen vanuit de raad aan de collegeleden en ambtelijke organisatie en de toezeggingen aan de raad.

In Zandvoort werkt het net even iets anders omdat de collegeleden niet ondersteund worden door een bestuursadviseur. De werkzaamheden van de bestuursadviseurs worden voor Zandvoort zoveel als mogelijk opgepakt vanuit het team B en W proces. Het B en W proces is de contactpersoon voor griffie en houdt overzicht op alle vragen, moties en amendementen vanuit de raad aan de collegeleden en de toezeggingen van de collegeleden aan de raad.