Bedrijven

Onder de afdeling Bedrijven vallen vijf teams met een bijzonder dienstverlenende, bedrijfsmatige en uitvoerende aanpak. Wat we doen, is zeer divers. Wat ons verbindt is dat we volop mogelijkheden hebben voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, mensen die al werkende een vak willen leren en vrijwilligers die hun horizon willen verbreiden.

Team Begraafplaatsen

Team Begraafplaatsen verzorgt uitvaarten en beheert en onderhoudt de begraafplaatsen in Haarlem en Zandvoort. Voor een deel van het onderhoud kunnen we rekenen op de hulp van mensen met een arbeidsbeperking via de Garantiebanen-regeling.

Natuur- en Milieu Educatie

Met Natuur- en Milieu Educatie zet de gemeente zich in voor een duurzame stad. We leren Haarlemmers om duurzaam te denken en te doen, zodat Haarlem groener, diervriendelijker, gezonder, klimaatbestendiger en meer circulair wordt. Dan doen we vanuit vier schooltuincomplexen, twee stadsboerderijen, een huisdierencentrum en De Haarlemmer Kweektuin.

Team Planeconomie

Team Planeconomie, het voormalig ‘grondbedrijf’ van de gemeente, adviseert de gemeente over de economische haalbaarheid van ruimtelijke ontwikkelingen en het opstellen en bijhouden van exploitatieplannen en anterieure overeenkomsten.

Havendienst

De medewerkers van de Havendienst bedienen de bruggen in Haarlem, handhaven de veiligheid op het water, verlenen vaarvergunningen en zorgen ervoor dat de oevers en kunstwerken die hier te vinden zijn, goed onderhouden worden.

Team Markten en Kermissen

Team Markten en Kermissen maakt het mogelijk dat op bijna elke dag van de week wel ergens in Haarlem of Zandvoort een gezellige markt wordt gehouden. Ook de twee jaarlijkse kermissen, op de Grote Markt en in Haarlem-Noord, zorgen ervoor dat de stad bruist. Als je bij ons komt werken, doe je werk dat ertoe doet.