Beheer en Beleid Openbare Ruimte

Haarlem is een aantrekkelijke stad om in te wonen en te werken, net als Zandvoort. De komende jaren komen er duizenden woningen bij. Wij zien dit als een kans om de stad duurzamer, leefbaarder en beter bereikbaar te maken. Daar zetten we ons dag in, dag uit voor in met beleid en beheer. Een gigantische uitdaging, want de ruimte is schaars en de wensen en belangen kunnen sterk uiteenlopen.

Duurzamer, leefbaarder en beter bereikbaar

Alle deskundigheid op het gebied van de openbare ruimte is gebundeld binnen de afdeling Beleid en Beheer Openbare Ruimte. We werken aan vier thema’s: de openbare ruimte op orde (nu en in de toekomst), ruimte voor recreatie en spelen, de bereikbare stad en duurzaam en groen.

Boeiend proces

Een openbare ruimte waar iedereen zich thuis voelt, begint met een duidelijke visie, die ook rekening houdt met landelijke ontwikkelingen en politieke kaders. Op basis van die visie maken wij concreet beleid voor de ontwikkeling van de openbare ruimte. Dat doen we in samenspraak met burgers, bedrijven en andere belanghebbenden. De openbare ruimte beheren wij ook, om de leefbaarheid en bereikbaarheid voor iedereen te garanderen. Dit maakt van het afstemmen van bewonerswensen en -initiatieven, gebiedsvraagstukken en het beheer een boeiend proces dat altijd in beweging is.