Week van het Woonakkoord 2020

Het Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP) 2016-2020 eindigt dit jaar. Daarom gaan de regiogemeenten meerjarige regionale afspraken maken. Dit zijn Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort, Velsen, Beverwijk en Heemskerk. Ook de provincie is deelnemende partij.
De Week van het Woonakkoord wordt online georganiseerd met openbare Teams-sessies en een afsluitende livestreamuitzending.
 

De links om deel te nemen staan per themasessie in onderstaand programma.

De ideeën en suggesties uit deze themasessies worden verzameld en gebruikt bij het samenstellen van het nieuwe Woonakkoord 2021 - 2025.

De livestream kunt u donderdag 3 september via deze pagina rechtstreeks volgen.

De online themasessies worden georganiseerd voor huurders- en bewonersorganisaties, wethouders, ambtenaren, woningcorporaties, marktpartijen, raadsleden, zorg- en welzijnspartijen. U kunt zich hieronder online aanmelden voor een of meerdere sessies. Aanmelden is niet verplicht, maar het geeft een goed beeld van wie er aanwezig is.

Online aanmelden

Bent u verhinderd? Dan kunt u uw vraag of suggestie ook online doorgeven.

Gezamenlijke aftrap op maandag 31 augustus van 16:00 tot 17:00 uur via Teams

  • Extern projectleider Arian Boersma kijkt terug naar de resultaten van het RAP.
  • Wethouder Marie Thérèse Meijs van Haarlem vertelt over het belang van regionale samenwerking.
  • Gedeputeerde Cees Loggen informeert ons over de mogelijke bijdrage van de provincie.
  • André Buys van RIGO over de ontwikkelingen op de regionale woningmarkt.

Deelnemen aan online themasessie

Themasessie Duurzaam op dinsdag 1 september van 12.00 tot 13.00 uur via Teams

  • Een presentatie door Jasper Ravestijn (gemeente Velsen) over (sociale) energietransitie en een presentatie door Nirul Ramkisor (provincie) over verduurzaming van de nieuwbouw.

Deelnemen aan online themasessie

Themasessie Nieuwbouw op woensdag 2 september van 12.00 tot 13.00 uur via Teams

  • Een presentatie door Maaike Stoop (provincie) over realisatie van de woningbouwplannen en een presentatie door Peter Jobsen van Elan Wonen over nieuwbouw sociale huur.

Deelnemen aan online themasessie

Themasessie Doelgroepen op donderdag 3 september van 12.00 tot 13.00 uur via Teams

  • Een presentatie over geschikt wonen van senioren door Yvonne Witter (ZorgSaamWonen) en een presentatie over kwetsbare groepen (namens RIBW/KAM) door Annette Ruijsink.

Deelnemen aan online themasessie

Gezamenlijke afsluiting (livestream)

  • Terugkoppeling uit de themasessies door Arian Boersma van RIGO
  • Wat is uw mening over een aantal dilemma’s?
  • Afsluitend gesprek met wethouders Krijn Rijke (Heemskerk) en Gert-Jan Bluijs (Zandvoort)

Livestream (3 september om 16.00 uur zichtbaar)