Warmtenet Schalkwijk

In Schalkwijk (Meerwijk) wordt een warmtenet ontwikkeld. Op dit net kunnen mogelijk meer dan 6.000 woningen aangesloten worden. Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond. Door de leidingen stroomt warm water. Dat warme water komt van een warmtebron in de buurt en kan worden gebruikt om huizen te verwarmen. Een duurzaam en betaalbaar alternatief voor bijvoorbeeld een cv-ketel op aardgas. In Meerwijk wordt de riolering de komende jaren vernieuwd. Ook de straten gaan dan open. Dit biedt een unieke kans om tegelijkertijd warmtebuizen voor een warmtenet aan te leggen. De gemeente onderzoekt nu in hoeverre dat haalbaar is.

Actueel

De gemeente kijkt samen met Firan (voorheen Alliander DGO) en woningcorporaties Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere of het ontwikkelen van een warmtenet haalbaar is. Bij een positief resultaat kan de aanleg van het warmtenet van start gaan. In Meerwijk wordt de riolering de komende jaren vervangen. Als de straat open gaat, kunnen de warmtebuizen direct mee de grond in. Dat scheelt kosten. Ook is er voor bewoners en bezoekers van de wijk geen extra overlast omdat de straten sowieso open gaan.

De aanleg van het warmtenet is een grote investering. Daarom worden in 1e instantie grote gebouwen en complexen aangesloten op het warmtenet. Denk aan flats van woningcorporaties, scholen, zorgcentra en kantoren. Veel flats in Schalkwijk zijn van de woningcorporaties Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere. In de toekomst kunnen ook particulieren zich aansluiten op het warmtenet.

Planning

 • 2018 - 2021: gemeente bereidt het warmtenet in Schalkwijk voor samen met Firan en woningbouwcorporaties Ymere, Elan Wonen en Pré Wonen
 • 2020: Seismisch onderzoek en zoeken locatie voor de boorput en proefboring naar geothermiebron (afhankelijk van de onderzoeksresultaten van het seismisch onderzoek)
 • medio 2022: mogelijke proefboring naar geothermiebron (afhankelijk van onderzoeksresultaten)
 • medio 2021: start aanleggen van warmtebuizen in Meerwijk
 • vanaf 2021: gebouwen van vooral woningbouwcorporaties worden op het warmtenet aangesloten (1e fase).

Participatie

Om de overgang naar het warmtenet goed te laten verlopen willen we de inwoners van Meerwijk bij het project betrekken. Daarom organiseren we klankbordgroepen, informatieavonden, gesprekken en activiteiten. Ook komt er een prikbord in ontmoetingscentrum Da Vinci. 

Wilt u meedenken? Stuur een mail naar meerwijk@haarlem.nl.

Warmtebronnen

De samenwerkingspartners kijken momenteel welke bronnen warmte kunnen leveren. Voorbeelden van warmtebronnen zijn:

 • geothermie
  Geothermie of aardwarmte is lokale warmte uit de grond. Hoe dieper hoe warmer. Warm grondwater wordt uit de grond naar boven gepompt. De warmte wordt eruit gehaald en een pomp zorgt ervoor dat het afgekoelde water weer terugstroomt.
 • restwarmte
  Het gaat om restwarmte van bijvoorbeeld industrie, afvalverbranding of datacenters.

Bij een open warmtenet komt de warmte van meerdere bronnen. Als basis willen we gebruik maken van een lokale diepe warmtebron (geothermie).

Achtergrond

Haarlem wil in 2040 aardgasvrij zijn. De zoektocht naar duurzame alternatieven is in volle gang. In Haarlem werken we aan een duurzame, groene en schone stad. Om het klimaatakkoord van Parijs echt handen en voeten te geven moeten we de verduurzaming versnellen en het gasverbruik afbouwen. De voorbereiding van het warmtenet in Schalkwijk is een van de eerste grote stappen op weg naar een aardgasvrij Haarlem in 2040.
Wilt u meer weten over aardgasvrij wonen? Kijk op www.haarlem.nl/gasvrijer.

Projectpartners

Voor dit project werkt de gemeente samen met de woningcorporaties Ymere, Elan Wonen, Pre Wonen en Firan (voorheen Alliander DGO).

Documenten

Contact

Heeft u een vraag over het warmtenet? Misschien staat uw vraag op de lijst met veel gestelde vragen (pdf). Staat uw vraag er niet bij? Stel uw vraag dan aan warmteregisseur Wienand van Dijk. Met vragen over de communicatie over dit project kunt u terecht bij communicatieadviseur Christien van Verseveld.

U kunt hen bereiken via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl. Onder vermelding van: Warmtenet Schalkwijk.