Groot onderhoud wandelpromenade Molenwijk

De wandelpromenade in Molenwijk verbindt de gebouwen van Engelenburg, Prattenburg en Sandenburg. Deze promenade heeft groot onderhoud nodig. In 2019 zijn hiervoor al versterkingen aan de onderzijde aangebracht. In 2020 vervangt aannemer Dura Vermeer de laag gietasfalt aan de bovenzijde van het dek door een betonnen deklaag. Ook goten en putten voor het afvoer van regenwater, de leuningen, de trapopgangen en hellingbanen krijgen een grote onderhoudsbeurt. Het groot onderhoud zorgt ervoor dat de wandelpromenade weer 20 jaar vooruit kan.

Planning

De werkzaamheden starten op maandag 27 januari en zijn eind 2020 gereed. De wandelpromenade is opgedeeld in 6 fases. Dura Vermeer werkt steeds in twee fases tegelijk. Voor een veilige uitvoering én om schade te voorkomen worden per fase de parkeervakken onder het werkvak afgezet. De woningen blijven steeds bereikbaar, ook voor bezoekers en postbezorging.

  • Voorbereidende werkzaamheden: 27 januari t/m 29 januari 2020
  • Fase 1 Prattenburg: 30 januari t/m 16 maart 2020
  • Fase 2 Engelenburg: 6 februari t/m 23 maart 2020
  • Fase 3 Sandenburg: 16 maart t/m 4 mei 2020
  • Fase 4 Prattenburg: 23 maart t/m 11 mei 2020
  • Fase 5 Sandenburg: 4 mei t/m 10 augustus 2020
  • Fase 6 Engelenburg: 11 mei t/m 17 augustus 2020

Achtergrond

De VvE’s Engelenburg, Prattenburg en Sandenburg hebben in 2017 meegedacht bij 4 mogelijke varianten voor groot onderhoud aan de wandelpromenade. Gekozen is voor herstel van de bestaande situatie.
Bekijk het besluit voor variant 1 van het college van burgemeester en wethouders op 8 december 2015, onder agendapunt 7.

In 2018 zijn alle loopbruggen naar de woningen de planken vervangen.

Contact

Projectleider voor dit project is Jos Koster. Neem voor vragen contact op met de gemeente Haarlem via het algemene nummer 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.

Inloopspreekuur

Elke woensdag is er van 7.30 tot 9.00 uur een inloopspreekuur in de bouwkeet (grasveld naast Calimero’s Nest aan de Frieslandlaan). Gebiedsassistent Fred Heisterkamp is beschikbaar om uw vragen over de werkzaamheden, de planning en de voortgang te beantwoorden.