Waarmerken kopie of afschrift

Een gewaarmerkt afschrift of gewaarmerkte kopie verklaart dat het afschrift of de kopie overeenstemt met het origineel. U kunt een document onder andere laten waarmerken bij de gemeente. De gemeenteambtenaar zet dan een stempel en handtekening op het afschrift of de kopie. U komt hiervoor langs met het document in de publiekshal. U kunt hiervoor direct online een afspraak maken.

De gemeente werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag tussen 11.00 en 16.00 uur en op donderdag tussen 11.00 en 20.00 uur. Tussen 9.00 en 11.00 uur kunt u zonder afspraak terecht in de publiekshal. Houdt rekening met wachttijden als u tussen 9.00 en 11.00 uur naar de publiekshal komt.

De kosten voor het waarmerken van een kopie of afschrift zijn € 18,80.

Afspraak maken Als u een afspraak maakt hoeft u niet te wachten

Voorwaarden

Een gewaarmerkte kopie is van belang voor officiële overeenkomsten, zoals het kopen van een huis. U kunt ook om een gewaarmerkte kopie vragen als u het originele document niet uit handen wilt geven, bijvoorbeeld als u een diploma in het buitenland moet overleggen.

Kosten

Voor het waarmerken van een kopie of afschrift betaalt u € 18,80.

Waarmerken in de publiekshal

Neem het originele document of de originele documenten mee naar de publiekshal. De baliemedewerker maakt een kopie van het originele document. De kopie krijgt een waarmerk. Dat gebeurt met een stempel en een handtekening van een beëdigd ambtenaar.