Waarmerken kopie of afschrift 2020

Een gewaarmerkt afschrift of gewaarmerkte kopie verklaart dat het afschrift of de kopie overeenstemt met het origineel. U kunt sommige documenten laten waarmerken bij de gemeente. De gemeenteambtenaar zet dan een stempel en handtekening op het afschrift of de kopie. U komt hiervoor langs met het document in de publiekshal. U kunt hiervoor direct online een afspraak maken.

De kosten voor het waarmerken van een kopie of afschrift zijn € 19,10.

Afspraak maken

Voorwaarden

Een gewaarmerkte kopie is van belang voor officiële overeenkomsten, zoals het kopen van een huis. U kunt ook om een gewaarmerkte kopie vragen als u het originele document niet uit handen wilt geven. Bijvoorbeeld als u een kopie van uw  identiteitskaart of paspoort moet overleggen.

Kosten

Voor het waarmerken van een kopie of afschrift betaalt u € 19,10.

Waarmerken in de publiekshal

Neem het originele document of de originele documenten mee naar de publiekshal. De baliemedewerker maakt een kopie van het originele document. De kopie krijgt een waarmerk. Dat gebeurt met een stempel en een handtekening van een beëdigd ambtenaar.

U kunt geen gewaarmerkte kopie krijgen van: 

  • Notariële akten
  • Schoolcijfers
  • Diploma's
  • Getuigschriften