Waarmerken kopie of afschrift

Een gewaarmerkt afschrift of gewaarmerkte kopie verklaart dat het afschrift of de kopie overeenstemt met het origineel. U kunt sommige documenten laten waarmerken bij de gemeente. De gemeenteambtenaar zet dan een stempel en handtekening op het afschrift of de kopie. U komt hiervoor langs met het document in de publiekshal. U kunt hiervoor direct online een afspraak maken.

De kosten voor het waarmerken van een kopie of afschrift zijn € 19,40.

Afspraak maken