Waarderveldweg herinrichting

De gemeente gaat de inrichting van de Waarderveldweg afmaken.

Actueel

Vrijdag 28 februari 2020 zijn 33 bomen aan de nieuwe Waarderveldweg geplant en daarmee is het project afgerond. 

Inspraak

Het ontwerp van de Waarderveldweg is in een participatietraject met de ondernemers tot stand gekomen. Het ontwerp heeft in juni en juli 2019 ter inzage gelegen voor inspraak.

Documenten

Voorlopig Ontwerp Waarderveldweg
Voorlopig Ontwerp Dwarsdoorsnede
Voorlopig Ontwerp Overzichtskaart Waarderveldweg

Contact

Procesmanager voor gemeente Haarlem is de meneer R.J. Luijsterburg. U kunt hem bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via e-mail naar antwoord@haarlem.nl.