Waarder- en Veerpolder

De Waarderpolder in de noordoosthoek van Haarlem bestaat voornamelijk uit het enige grote bedrijventerrein van de stad. Meer dan 1.000 bedrijven en instellingen zorgen voor 14.000 arbeidsplaatsen. Het zuidwesten van de wijk, dat vooral woongebied is, onderging begin 21e eeuw een forse vernieuwing. In de Waarderpolder wonen 1.700 mensen, onder wie veel jongvolwassenen.

Buurten in Waarder- en Veerpolder

Waarder- en Veerpolder bestaat uit de buurten:

  • Schoteroog en Veerpolder
  • Sportliedenbuurt
  • Waarderpolder

Overzichtskaarten wijken en buurten Haarlem

Overzichtskaart wijken van Haarlem 2016
Overzichtskaart buurten van Haarlem 2016

Haarlem in cijfers

Haarlem in cijfers

Bij Haarlem in cijfers vindt u onder Gebiedsindeling de gegevens over de wijken en buurten.

Cijfers wijken en buurten