Waarder- en Veerpolder

De Waarderpolder in de noordoosthoek van Haarlem bestaat voornamelijk uit het enige grote bedrijventerrein van de stad. Meer dan 1.000 bedrijven en instellingen zorgen voor 14.000 arbeidsplaatsen. Het zuidwesten van de wijk, dat vooral woongebied is, onderging begin 21e eeuw een forse vernieuwing. In de Waarderpolder wonen 1.700 mensen, onder wie veel jongvolwassenen.

Buurten in Waarder- en Veerpolder

Haarlem in cijfers