Vrijwilligersverzekering

Als vrijwilliger van een Haarlemse vrijwilligersorganisatie bent u tijdens uw werk als vrijwilliger verzekerd. Heeft u bijvoorbeeld tijdens uw vrijwilligerswerk bij iemand thuis een vaas gebroken? Dan valt dit onder de vrijwilligersverzekering en kunt u het schadeformulier invullen en schriftelijk indienen. U hoeft zich als vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie niet apart aan te melden voor de verzekering. Scholieren die een maatschappelijke stage lopen, zijn ook meeverzekerd.

Wat moet u doen bij schade

U vult het schadeaangifteformulier in. U stuurt mee:

  • bewijsstukken (foto’s), als u deze heeft
  • de aansprakelijkstelling
  • een verklaring van de organisatie waar u werkt dat tijdens uw werkzaamheden als vrijwilliger schade is ontstaan en dat u daar melding van heeft gemaakt.

Op het polisblad vult u bij gemeente Haarlem in en bij het polisnummer: 116004577.

U stuurt het formulier op naar:

Raetsheren van Orden
Postbus 1015
1810 KA Alkmaar

Op de website van Raetsheren van Orden vindt u het schadeformulier en de polis.

Mantelzorgers

Mantelzorgers zijn in de vrijwilligersverzekering meeverzekerd voor de ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering en per 1 juli 2016 ook meeverzekerd op de (secundaire) aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers en de andere onderdelen van de vrijwilligerspolis (zoals rechtsbijstandsverzekering).

Voor vrijwilligersorganisaties: veelgestelde vragen